jan 302016
 

I RCR børne-/ungdom har vi defineret, hvad der skal til, hvis du vil starte som ny rytter og køre cykelløb i RCR. I vedhæftede skema, kan du se, hvad vi anbefaler af mindstekrav for ny rytter.

Skemaet er formuleret, så du får en god oplevelse som kommende cykelrytter. Der findes ligledes info til forældre i forhold til krav for cyklen, beklædning m.m. Skemaet henvender sig til dig, som aldrig har kørt cykelløb i klub før.

Info om klubben og de forskellige tiltag, findes på RCR’s Facebook side.

Mindstekrav til ryttere i RCR (opstart) – version juni 2015

Benyt kontaktformularen ved yderligere spørgsmål eller kik på RCR’s Facebook side.

jan 232016
 

Uden sponsorer ingen klubaktiviteter og dermed ingen klub.

Jeg vil bede alle, som deltager i RCR klubtræninger, respektere kravet om, at klubmedlemmer stiller til træning i vores nuværende klubtøj. Ryttere, som repræsenterer anden licensklub end RCR, må gerne stille til træning i deres licensklubs klubtøj. Alle øvrige deltagende ryttere, som ikke bærer klubtøj, skal stille til træning i neutralt cykeltøj uden reklamer.

Vi har en klar forventning om, at ovennævnte følges og respekteres.

Fortsat god vintertræning.

Roskilde Cykle Ring
Formand Henrik Mielke

jan 232016
 

Indkaldelse til generalforsamling i Roskilde Cykle Ring.

Sted: Klubhuset på Kildegården, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde

Tidspunkt: Mandag den 29. februar 2016 kl. 20.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Godkendelse af regnskab.
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – Følgende er på valg;
Formand Henrik Mielke – Modtager genvalg.
Bestyrelse Kurt Kragh – Modtager genvalg.
Bestyrelse Per Vinter – Genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Claus Klinke.
Alle er på valg for en 2-årig periode.
8. Valg af revisorer og suppleanter:
Suppleant Claus Klinke – Stiller op til bestyrelsen.
Suppleant Christian Hansson – Genopstiller ikke.
De 2 suppleanter vælges for en 1-årig periode.
Revisorer Jesper Wagner og Brian Vinjebo er på valg.
9. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til formanden Henrik Mielke på hm@eogp.dk senest den 22. februar 2016 – 1 uge før generalforsamlingen.
Samtlige af klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. For at kunne udnytte sin stemmeret kræves, at medlemmet er personligt til stede på generalforsamlingen, er fyldt 14 år, har betalt kontingent samt været medlem af klubben i tre måneder.

Forældre til børn under 14 år har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen på barnets vegne, når barnet har betalt kontingent samt været medlem af klubben i tre måneder.
Alle beslutninger træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer forlanges 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse.
Husk: Ryttermøde kl. 19.00

Vel mødt.

Roskilde Cykle Ring
Formand Henrik Mielke

jul 312015
 

Cykelfeberen rammer også Roskilde

Medaljeløb for børn og unge i alderen 9 til 16 år og U15-Cup på Dyrskuepladsen i Roskilde onsdag den 12. august.

Har du lyst til at prøve kræfter med cykelsporten, så har du nu muligheden i Roskilde. 

Roskilde CR er rigtig glade og stolte over at kunne præsentere Dansk Cykel Unions medaljeløb  for børn og unge i alderen 9 til 16 år, som har lyst og mod på at prøve kræfter med cykelsporten.  Der vil endvidere blive afviklet U15 cup for U15 ryttere med licens – Cuppen afvikles over 2 afdelinger samme aften.

Alle kan deltage i medaljeløb, såvel nye der har lyst til at prøve kræfter med cykling, eller de nye ryttere i klubberne, som ikke har licens.

Løbet afvikles i følgende årgange:

-       2006-2005 (U11) ~ 5 km

-       2004-2003 (U13) ~ 7 km

-       2002-2001 (U15) ~ 10 km

-       2000-1999 (U17) ~ 12 km

Løbene afvikles på en lukket rute på Dyrskuepladsen i Roskilde og første start er kl. ca. 18.30. Tilmelding til medaljeløb sker på selve dagen ved indskrivningen på

Dyrskuepladsen fra kl. 17.30 - Indkørsel via port Maglegårdsvej/Darupvej.

Det er gratis at deltage – det eneste du skal medbringe er en cykel og cykelhjem – din skolecykel er ok. Der køres om guld, sølv og bronzemedaljer – afhængig af ens køretid.

Skulle du have spørgsmål til selve medaljeløbet – kan der rettes henvendelse til Roskilde CR’s formand Henrik Mielke på hm@eogp.dk.

Med venlig hilsen

Roskilde Cykle Ring

U15-cup og medaljeløb på dyrskuepladsen i Roskilde onsdag den 12. august 2015 – gratis at deltage i medaljeløbet