LØBSTYPER & KLASSER

 

SejrDerudad ...

Hvilken gearing køres der med i Mellemste Drenge? Hvor mange point, skal jeg have for at rykke op eller ned i de forskellige klasser? Hvad er maksimum distancen for min klasse osv…?

På denne side finder du en oversigt over de krav, du skal opfylde for at køre licensløb i Danmark.
Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

 • For information om licensansøgning, løbstilmelding samt priser på licens, rygnummer og chip, klik her
 •  Medaljeløb (løb du kan køre uden licens)

Løbsklasser for licensløb

YD & YP, MD & MP, ÆD, ÆP, UNG, Junior, Dame Junior, Begynder D, Herre A (Elite), Herre B, Herre C, Dame A, Dame B, H40, H50, H60, Dame 30, Dame 45 


Yngste Drenge (YD)/Yngste Piger (YP):

 • For ryttere der i kalenderåret fylder 9 og 10 år og nedrykkede ryttere fra MD/MP
 • Maksimumsdistancer: tidskørsler: 10 km, linieløb: 15 km

 • Maksimumsgear 5,89 meter pr. pedalomdrejning. Anbefalet kombination ved 700C/23 mm dæk: 39/14
 • Distrikternes BUU kan, ud fra en sportslig vurdering af de enkelte ryttere foretage oprykning til MD/MP
 • Ved mindre end 15 forhåndstilmeldte ryttere i YP skal klassen køre sammen med YD
 • Ved 15 eller flere forhåndstilmeldte ryttere skal klassen køre i eget felt
 • Ved mindre end 5 forhåndstilmeldte ryttere i YP skal klassen køre fælles præmie- og pointrække med YD.

Mellemste Drenge (MD)/Mellemste Pige (MP)

 • For ryttere der i kalenderåret fylder 11 og 12 år, oprykkede ryttere fra YD/YP samt nedrykkede ryttere fra ÆD/ÆP
 • Maksimumsdistancer: tidskørsler: 10 km, linieløb: 25 km

 • Maksimumsgear 5,89 meter pr. pedalomdrejning. Anbefalet kombination ved 700C/23 mm dæk: 39/14
 • Distrikternes BUU kan, ud fra en sportslig vurdering af de enkelte ryttere foretage oprykning til ÆD/ÆP 

 • Ved mindre end 15 forhåndstilmeldte ryttere i MP skal klassen køre sammen med MD
 • Ved 15 eller flere forhåndstilmeldte ryttere skal klassen køre i eget felt
 • Ved mindre end 5 forhåndstilmeldte ryttere i MP skal klassen køre fælles præmie- og pointrække med MD
 • Ved 5 eller flere tilmeldte ryttere i MP skal klassen køre egen præmierække.

Ældste Drenge (ÆD) 

 • For ryttere der i kalenderåret fylder 13 og 14 år, oprykkede ryttere fra ældste årgang MD samt nedrykkede ryttere fra Ungdom
 • Maksimumsdistancer: tidskørsler: 15 km, linieløb: 45 km. 

 • Maksimumgear 6,35 meter pr. pedalomdrejning. Anbefalet kombination ved 700C hjul/23mm dæk: 42/14
 • Distrikternes BUU kan, ud fra en sportslig vurdering af de enkelte ryttere foretage oprykning af ældste årgang til Ungdom.

Ældste Pige (ÆP) 


 • For ryttere der i kalenderåret fylder 13, 14 og 15 år, oprykkede ryttere fra ældste årgang MP samt nedrykkede ryttere fra Dame Junior
 • Maksimumsdistancer: tidskørsler: 15 km, linieløb: 45 km
 • Maksimumgear 6,35 meter pr. pedalomdrejning. Anbefalet kombination ved 700C hjul/23mm dæk: 42/14.
 • Distrikternes Børne- og Ungdomsudvalg (BUU) kan sammen med landstræneren rykke en rytter fra ældste årgang op i Dame Juniorklassen. I tilfælde af dette ændres licensen til seniorlicens uden afgift
 • Ved mindre end 15 forhåndstilmeldte ryttere skal klassen køre sammen med ÆD
 • Ved 15 eller flere forhåndstilmeldte ryttere skal klassen køre i eget felt
 • Ved mindre end 5 forhåndstilmeldte ryttere skal klassen køre fælles præmie- og pointrække med ÆD
 • Ved 5 eller flere forhåndstilmeldte ryttere skal klassen køre egen præmierække.

Ungdom (UNG)

 • For ryttere i kalenderåret fylder 15 og 16 år samt oprykkede ryttere fra ældste årgang i ÆD
 • Maksimumsdistancer: tidskørsler: 15 km, linieløb: 80 km. 

 • Maksimumgear 7,01 meter pr. pedalomdrejning. Anbefalet kombination ved 700C hjul/23mm dæk: 46/14.
 • Distrikternes Børne- og Ungdomsudvalg (BUU) kan sammen med landstræneren rykke ryttere fra ældste årgang op i Juniorklassen. I tilfælde af dette ændres licensen til seniorlicens uden afgift
 • Ryttere der i året fylder 16 kan deltage ved Junior DM.

Junior 


 • For ryttere der i kalenderåret fylder 17 og 18 år, samt pointkvalificerede ryttere fra Ungdom
 • Minimumsdistance for én dags linieløb: 90 km, enkeltstart: 25 km
 • Maksimumsdistance for én dags linieløb: 140 km, enkeltstart: 30 km
 • Maksimumsgearing er 7,93 meter/pr. pedalomdrejning
 • Bevis for fødselsårets rigtighed skal kunne vises på forlangende
 • Klassen kræver seniorlicens
 • Oprykning til B klasse kan ske når rytteren fylder 18, hvis han i foregående sæson har indkørt mindst 48 point
 • Distrikternes Juniorudvalg kan i samråd med landstræneren oprykke Junior-ryttere til B klasse
 • Efter oprykning kan en Juniorrytter ikke længere deltage i løb i sin aldersmæssigt korrekte klasse. Undtaget herfra er DM, distriktsmesterskaber, iagttagelsesløb samt godkendte etapeløb for Junior-årgange
 • Ved sæsonstart skal alle junior-ryttere starte i junior klassen uanset klasse ved forrige sæsons afslutning.

Dame Junior

 • For ryttere, der i kalenderåret fylder 16, 17 og 18 år samt pointkvalificerede ryttere fra ældste årgang ÆP
 • Minimumsdistance: linieløb: 60 km, enkeltstart: 10 km
 • Maksimumsdistance: linieløb: 80 km, enkeltstart: 25 km
 • Maksimumsgear 7,93 meter pr pedalomdrejning.
 • Distrikternes Dameudvalg indstiller sammen med DCUs Dameudvalg Dame Junior-ryttere til oprykning til Dame A eller Dame B
 • I forbindelse med forberedelse til VM o. lign. kan Dame Junior-ryttere rykkes op efter godkendelse af DCUs Dameudvalg
 • Dame Junior skal i linieløb køre sammen med en anden klasse hvis der er forhåndstilmeldt færre end 25 ryttere
 • Regler for samkøring fastlægges som for klasse Dame A

Begynder 
(D)

 • For ryttere der i kalenderåret fylder 19 eller mere, og som enten ikke tidligere har haft licens eller ikke har haft det de sidste 5 år
 • Minimumsdistance for éndags linieløb: 60 km, enkeltstart: 20 km.
 • Maksimumsdistance for éndags linieløb: 100 km, enkeltstart: 40 km
 • Ryttere som tidligere har haft licens i A-klassen kan ikke opnå licens i Begynder 

 • Ryttere, der aldersmæssigt tilhører en H-klasse kan vælge at starte i Begynder
 • Klassen kræver seniorlicens, Kategori Elite, Master eller Junior
 • Oprykning til C- eller H-klasse en kan ske ved mindst 32 indkørte point
 • Indkørte points skal medtages til næste sæson

Herre A, Elite

 • Klassen er åben for ryttere som er fyldt 18 år, professionelle samt pointkvalificerede ryttere fra B klasse
 • Minimumsdistance for éndags linieløb: 130 km, enkeltstart: 25 km
 • Maksimumsdistance for éndags linieløb: 200 km, enkeltstart: 50 km 


 • Man kan køre i klassen med både elite, u23 og masterlicens (dog kan man kun deltage i elite DM med elite og u 23 licens). 
 • Ryttere som ikke opnår mindst 5 point i løbet af en sæson kan søge om nedrykning til B klasse
 • Ryttere i banernes A klasse kan starte i landevejens A klasse til gadeløb og kriterier
 • Forplejning gives ved løb over 130 km. 


Herre B 


 • For ryttere, der i kalenderåret fylder 19 år eller mere, og som er 
pointkvalificerede fra C klassen
 • 1. års senior-ryttere kan starte i klassen hvis de som 2. års junior har indkørt minimum 24 points
 • Minimumsdistance for éndags linieløb: 100 km, enkeltstart: 20 km
 • Maksimumsdistance for éndags linieløb: 170 km, enkeltstart: 40 km
 • Oprykning til A klasse kan ske ved indkørte 24 point og skal ske ved indkørte 32 point
 • Ryttere, som ikke opnår mindst 5 point i løbet af en sæson, kan søge om nedrykning til 
klasse C i den efterfølgende sæson
 • Ryttere der aldersmæssigt tilhører klasse H40, H50 og H60 kan i den efterfølgende sæson rykke ned og starte i deres respektive aldersklasse.

Herre C

 • Klassen er åben for ryttere, der i kalenderåret fylder 19-39år og pointkvalificerede 
ryttere fra klasse H40 og Begynder (D), der falder indenfor disse årgange
 • Minimumsdistance for éndags linieløb: 90 km, enkeltstart: 20 km
 • Maksimumsdistance for éndags linieløb: 130 km, enkeltstart: 40 km.
 • Oprykning til B skal ske ved mindst 24 indkørte point
 • Nedrykning i den efterfølgende sæson kan kun ske for ryttere, der aldersmæssigt tilhører H40, H50, H60. Disse kan starte i deres respektive aldersklasse
 • Ved mere end 75 deltagere inklusive efteranmeldelser skal der afvikles 2 felter

Dame A

 • Klassen er åben for pointkvalificerede ryttere fra klasse Dame B.
 • Klassen kræver elitelicens
 • Minimumsdistance: linieløb 90 km, enkeltstart: 20 km
 • Maksimumsdistance: linieløb 140 km, enkeltstart: 40 km
 • Nedrykning til Dame B skal ske i efterfølgende sæson ved 0 indkørte point
 • Nedrykning kan ske i efterfølgende sæson ved under 5 indkørte point. Nedrykket til Dame B starter rytteren med 0 point
 • Dame A skal i linieløb køre sammen med en anden klasse. Den anden klasse kan være forskellig fra distrikt til distrikt, men hvilken klasse Dame A skal køre sammen med, skal fastlægges inden sæsonstart af DCUs dameudvalg i samarbejde med distrikternes dameudvalg
 • Dame A skal køre med egen præmierække

Dame B

 • Klassen er åben for ryttere der i kalenderåret fylder 19 år, ryttere oprykket fra Dame Junior samt begyndere
 • Minimumsdistance: linieløb: 60 km, enkeltstart: 20 km
 • Maksimumsdistance: linieløb: 80 km, enkeltstart: 25 km
 • Oprykning til klasse Dame A – uanset alder – kan kun ske efter indstilling fra distrikternes dameudvalg
 • Dame B kan i linieløb køre sammen med en anden klasse hvis der er forhåndstilmeldt færre end 15 ryttere
 • Ved samkørsel kører Dame B med egen præmierække og regler for samkøring fastlægges som for klasse Dame A
 • Samkøringsfeltet kan være forskelligt fra distrikt til distrikt
 • Dame B skal køre med egen præmierække

H40 

 • For ryttere der i kalenderåret fylder 40-49 år, samt pointkvalificerede 
ryttere fra Begynder og H50
 • Klassen kræver Masterlicens
 • Minimumsdistance for én dags linieløb: 80km, enkeltstart: 20 km
 • Maksimumsdistance for én dags linieløb: 130 km, enkeltstart: 30 km
 • Oprykning til klasse C skal ske ved mindst 32 indkørte point
 • Nedrykning i den efterfølgende sæson kan ske til den respektive aldersklasse
 • Ved 5 eller færre rettidigt tilmeldte ryttere skal klassen starte med klasse C men med 
egen præmierække.

H50

 • For ryttere der i kalenderåret fylder 50-59 år, samt pointkvalificerede 
ryttere fra Begynder og H60
 • Klassen kræver Masterlicens
 • Minimumsdistance for én dags linieløb: 70 km, enkeltstart: 20 km
 • Maksimumsdistance for én dags linieløb: 120 km, enkeltstart: 30 km
 • Oprykning til klasse H40 skal ske ved mindst 32 indkørte point
 • Nedrykning i den efterfølgende sæson kan ske til den respektive aldersklasse
 • Ved 5 eller færre rettidigt tilmeldte ryttere skal klassen starte med klasse H40 men med egen præmierække. 


H60 


 • For ryttere der i kalenderåret fylder 60 år eller mere, samt 
pointkvalificerede ryttere fra Begynder (D)
 • Klassen kræver Masterlicens
 • Minimumsdistance for éndags linieløb: 65 km, enkeltstart: 15 km
 • Maksimumsdistance for éndags linieløb: 110 km, enkeltstart: 30 km.
 • Oprykning til klasse H50 skal ske ved mindst 32 indkørte points
 • Ved 5 eller færre rettidigt tilmeldte ryttere skal klassen starte med klasse H50 men med egen præmierække

Dame 30

 • For ryttere der i kalenderåret fylder 30-44 år, samt pointkvalificerede ryttere fra D45
 • Klassen kræver Masterlicens
 • Minimumsdistance for én dags linieløb: 70 km, enkeltstart: 15 km
 • Maksimumsdistance for én dags linieløb: 90 km, enkeltstart: 30 km
 • Oprykning til Dame B skal ske ved mindst 32 indkørte point
 • Ved 5 eller færre tilmeldte ryttere inklusive eftertilmeldinger skal klassen starte med klasse Dame B

Dame 45

 • For ryttere der i kalenderåret fylder 45 år eller mere
 • Klassen kræver Masterlicens
 • Minimumsdistance for éndags linieløb: 40 km, enkeltstart: 10 km
 • Maksimumsdistance for éndags linieløb: 80 km, enkeltstart: 25 km
 • Oprykning til klasse D30 skal ske ved mindst 32 indkørte point
 • Ved 5 eller færre tilmeldte ryttere inklusive eftertilmeldinger skal klassen starte med klasse D30

Medaljeløb

MedaljeloebMedaljeløb 2

Medaljeløbene er for alle men især for nye ryttere, der gerne vil køre løb men måske ikke føler sig helt klar til at deltage i licensløb.

Det er en rigtig god måde at prøve kræfter med cykelløb: Strækningerne er kortere, der er ikke så stor forskel på rytternes niveau, og medaljeløb giver en god løbserfaring.

Nogle klubber arrangerer medaljeløb som tempoløb, hvor DCU i terminsfolderen opgiver vejledende tider for at opnå guld, sølv og bronze.

Andre klubber kører linieløb eller andre løbsformer på lukkede anlæg. Her bestemmer klubberne selv kriterierne for at opnå en medalje. 

DCU ser gerne, at kravene er udformet således, at alle deltagere kan køre sig til en medalje.