jul 312015
 

Cykelfeberen rammer også Roskilde

Medaljeløb for børn og unge i alderen 9 til 16 år og U15-Cup på Dyrskuepladsen i Roskilde onsdag den 12. august.

Har du lyst til at prøve kræfter med cykelsporten, så har du nu muligheden i Roskilde. 

Roskilde CR er rigtig glade og stolte over at kunne præsentere Dansk Cykel Unions medaljeløb  for børn og unge i alderen 9 til 16 år, som har lyst og mod på at prøve kræfter med cykelsporten.  Der vil endvidere blive afviklet U15 cup for U15 ryttere med licens – Cuppen afvikles over 2 afdelinger samme aften.

Alle kan deltage i medaljeløb, såvel nye der har lyst til at prøve kræfter med cykling, eller de nye ryttere i klubberne, som ikke har licens.

Løbet afvikles i følgende årgange:

-       2006-2005 (U11) ~ 5 km

-       2004-2003 (U13) ~ 7 km

-       2002-2001 (U15) ~ 10 km

-       2000-1999 (U17) ~ 12 km

Løbene afvikles på en lukket rute på Dyrskuepladsen i Roskilde og første start er kl. ca. 18.30. Tilmelding til medaljeløb sker på selve dagen ved indskrivningen på

Dyrskuepladsen fra kl. 17.30 - Indkørsel via port Maglegårdsvej/Darupvej.

Det er gratis at deltage – det eneste du skal medbringe er en cykel og cykelhjem – din skolecykel er ok. Der køres om guld, sølv og bronzemedaljer – afhængig af ens køretid.

Skulle du have spørgsmål til selve medaljeløbet – kan der rettes henvendelse til Roskilde CR’s formand Henrik Mielke på hm@eogp.dk.

Med venlig hilsen

Roskilde Cykle Ring

U15-cup og medaljeløb på dyrskuepladsen i Roskilde onsdag den 12. august 2015 – gratis at deltage i medaljeløbet

feb 012015
 

Som annonceret på RCR Facebook tidligere på ugen, så går et nyt projekt i luften til foråret. Sammen med DGI Landevejscykling, starter cykling for kvinder op i RCR.

Med Heidi Gabriel i spidsen for projektet og som den koordinerede i forhold til opstart under RCR, ser vi frem til, sammen med DGI, at kunne understøtte og udvikle cykling for kvinder i klubregi.

Hele fundamentet er over en periode igangsat af DGI og de har en stor andel i lanceringen og understøtter Heidi’s arbejde over det videre forløb med arrangementer, kurser og lign.

I RCR’s kendte rammer omkring Klubhuset, Kildegården, vil træningsaftener, foredrag, møder og klubfællesskab kunne hjælpe projektet godt i gang. Der er oprettet en særskilt Facebook side RCR Kvinder hvor Heidi vil tage udgangspunkt for informationer den kommende tid. Gi’ den et Like…

Der vil ligeledes kunne søges oplysninger her på hjemmesiden. Vi glæder os til at følge udviklingen og byder velkommen til “RCR Kvinder”.

jan 212015
 

Indkaldelse til generalforsamling i Roskilde Cykle Ring

Sted:              Klubhuset på Kildegården, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde

Tidspunkt:      Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

- bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

  1. Behandling af eventuelt indkomne forslag
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – Følgende er på valg;

Næstformand        Michael Kisum                                     Modtager genvalg

Kasserer                  Jørgen Olsen                             Modtager ikke genvalg

                                Bestyrelsen foreslår Kristian Olsen

Bestyrelse                Mikkel Kristensen Modtager genvalg

Bestyrelse                Peter Brun                                 Genopstiller ikke

                                Bestyrelsen foreslår Tim Raagaard

Alle er på valg for en 2-årig periode.

Suppleant                 Claus Klinke                               Modtager genvalg                                               

Suppleant

De 2 suppleanter vælges for en 1-årig periode.

Revisorer Jesper Wagner og Brian Vinjebo er ikke på valg.

  1. Valg af revisorer og suppleanter
  2. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til formanden Henrik Mielke på hm@eogp.dk senest den 17. februar 2015 – 1 uge før generalforsamlingen.

Samtlige af klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. For at kunne udnytte sin stemmeret kræves, at medlemmet er personligt til stede på generalforsamlingen, er fyldt 14 år, har betalt kontingent samt været medlem af klubben i tre måneder.

 

Forældre til børn under 14 år har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen

på barnets vegne, når barnet har betalt kontingent samt været medlem af klubben i tre måneder.

 

Alle beslutninger træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer forlanges 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse.

Vedtægter forefindes på RCR’ hjemmeside www.rcr.dk

Link til vedtægter http://www.rcr.dk/wp-content/uploads/2012/05/Vedtaegter-1.pdf

 

Vel mødt. 

Roskilde Cykle Ring

Formand Henrik Mielke

RCR Dagsorden til generalforsamling 2015