jan 212015
 

Indkaldelse til generalforsamling i Roskilde Cykle Ring

Sted:              Klubhuset på Kildegården, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde

Tidspunkt:      Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

- bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

  1. Behandling af eventuelt indkomne forslag
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – Følgende er på valg;

Næstformand        Michael Kisum                                     Modtager genvalg

Kasserer                  Jørgen Olsen                             Modtager ikke genvalg

                                Bestyrelsen foreslår Kristian Olsen

Bestyrelse                Mikkel Kristensen Modtager genvalg

Bestyrelse                Peter Brun                                 Genopstiller ikke

                                Bestyrelsen foreslår Tim Raagaard

Alle er på valg for en 2-årig periode.

Suppleant                 Claus Klinke                               Modtager genvalg                                               

Suppleant

De 2 suppleanter vælges for en 1-årig periode.

Revisorer Jesper Wagner og Brian Vinjebo er ikke på valg.

  1. Valg af revisorer og suppleanter
  2. Eventuelt

Indkomne forslag sendes til formanden Henrik Mielke på hm@eogp.dk senest den 17. februar 2015 – 1 uge før generalforsamlingen.

Samtlige af klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. For at kunne udnytte sin stemmeret kræves, at medlemmet er personligt til stede på generalforsamlingen, er fyldt 14 år, har betalt kontingent samt været medlem af klubben i tre måneder.

 

Forældre til børn under 14 år har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen

på barnets vegne, når barnet har betalt kontingent samt været medlem af klubben i tre måneder.

 

Alle beslutninger træffes af de tilstedeværende ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer forlanges 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse.

Vedtægter forefindes på RCR’ hjemmeside www.rcr.dk

Link til vedtægter http://www.rcr.dk/wp-content/uploads/2012/05/Vedtaegter-1.pdf

 

Vel mødt. 

Roskilde Cykle Ring

Formand Henrik Mielke

RCR Dagsorden til generalforsamling 2015

nov 042014
 

Så er der åbnet op for bestilling af klubtøj via Xtreme.dk hvor der kan bestilles tøj frem til den 13. november, hvorefter der lukkes igen.

Klubtøj 2015Vi har fået en ekstra mulighed for tøjprøvning på torsdag d. 6 november i klubhuset
mellem kl. 15:00 – 16:30

 

Alle bestilling betales med kreditkort og når tøjet kommer hjem vil det blive leveret direkte til den adresse som i angiver ved bestillingen.

Bemærk at dette er eneste chance for levering af tøj inden sæson start 2015.

I forhold til klubtilskuddet på de 400,- til indkøb af tøj, vil dette blive modregnet i kontingent opkrævningen for 2015.